Klachten

Klachtenreglement

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Hier leggen we graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op met de praktijk: Praat met uw tandarts en of praktijkmanager

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Het kan ook zijn dat u uw vraag telefonisch neerlegt bij de praktijkmanager. Zij kan dan in overleg met de betreffende tandarts of mondhygiëniste naar een oplossing kijken en deze met u overleggen

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de tandarts of praktijkmanager.Leg uw klacht schriftelijk neer bij de klachtencommissie. Dit kunt u zowel middels het klachtenformulier als op briefpapier.

Binnen drie weken zullen wij de klacht behandelen en met u in overleg gaan voor een oplossing

Wij zullen de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de interne klachtencommissie dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde. Afgekort het NMT.
Voor meer informatie over het NMT en de klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van het NMT.

Klachtenformulier